Php İf Kullanımı

if ifadesi koşulun yerine gelip gelmediğini kontrol eder. Yukarıda bulunan örneği inceleyecek olursak; değişkene atanan değerde adın Müjgan olduğu belirtiliyor. if yani eğer adın Müjgan ise ekrana Müjgan Hoşgeldin yazdır. Yukarıda bulunan kod parçasında değişkene atanan ad Müjgan olmasaydı çıktısı boş olacaktır. İf else Kullanımı Yukarı bulunan kod parçasında değişkene atanmış ad Müge, if yani […]

Devamı